klub sport?w azjatyckich ATEMI Bielsko-Bia?a


Home

KARATE NA OLIMPIADZIE!

?

Mistrzostwa Polski Junior?w, Junior?w M?odszych i M?odzie?owc?w w kara…

Mistrzostwa Polski Junior?w, Junior?w M?odszych i M?odzie?owc?w w karate WKF

W dniach 15-16 pa?dziernika b.r. w Bia?ymstoku? odby?y si? Mistrzostwa Polski Junior?w (16-17 lat), Junior?w M?odszych (14-15 lat) i M?odzie?owc?w (18-20 lat) w Karate WKF. W zawodach rywalizowa?o 350 zawodniczek i zawodnik?w z 48 klub?w zrzeszonych w Polskim Zwi?zku Karate. Organizatorem mistrzostw by? Bia?ostocki Klub Karate KAISHO przy wsparciu Miasta Bia?ystok i Urz?du Marsza?kowskiego Wojew...

24 Paź 2016 Odsłon:49

VIII Champion Cup w karate WKF

VIII Champion Cup w karate WKF

Kolejny bardzo udany start w ?smej edycji Champion Cup w karate WKF, kt?ry odby? si? w sobot? 22 pa?dziernika b.r. w ?odzi, zanotowa? bielski klub Atemi. Jedenastu zawodnik?w w konkurencjach indywidualnych kata i kumite zdoby?o 14 medali: 1 z?oty, 7 srebrnych i 6 br?zowych.Z?oty medal w konkurencji kata indywidualne juniorek 16-17 lat wywalczy?a Eliza Gawe? , kt?ra w finale pokona?a kole?ank? z ...

23 Paź 2016 Odsłon:45

Polish Open X Grand Prix Bielska-Bia?ej w karate WKF

Polish Open X Grand Prix Bielska-Bia?ej w karate WKF

Bielsko-Bia?a wizyt?wk? polskiego karate !W dniach od 7 do 9 pa?dziernika w nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej ?Pod D?bowcem? w Bielsku-Bia?ej, odby?y si? historyczne, a zarazem rekordowe zawody Karate WKF. POLISH OPEN ? Mi?dzynarodowe Grand Prix Bielska-Bia?ej, na starcie zgromadzi?o przesz?o 1100 zawodnik?w i zawodniczek z 31 kraj?w z Azji, Afryki, Ameryki ?rodkowej i Europy. By?y to pierw...

10 Paź 2016 Odsłon:78

Grand Prix Pilzna

Grand Prix Pilzna

? Podczas 17 edycji Grand Prix Pilzna w karate WKF, bardzo dobry wynik uzyska? Mateusz TOMICZEK. Zawodnik bielskiego Atemi wywalczy? srebrny medal w konkurencji kata indywidualne senior?w i br?zowy medal w konkurencji kata indywidualne m?odzie?owc?w. Mateusz na tym turnieju wyst?pi? wraz z Kadr? Narodow? Polskiego Zwi?zku Karate. Do zawod?w zosta?o zg?oszonych 605 zawodnik?w ze 125 klub?w z 18 ...

03 Paź 2016 Odsłon:46

Zapraszamy na treningi Karate Shotokan WKF!

Zapraszamy na treningi Karate Shotokan WKF!

ZAPRASZAMY NA TRENINGI KARATE SHOTOKAN WKF! ? Dzia?alno?? naszego klubu w Bielsku-Bia?ej rozpocz??a si? w roku 1984, Od 1985 roku nale?ymy do Polskiego Zwi?zku Karate, Jeste?my najd?u?ej dzia?aj?cym stowarzyszeniem w Bielsku-Bia?ej upowszechniaj?c karate SHOTOKAN, Reprezentujemy klasyczne karate SHOTOKAN w wersji sportowej WKF ? dyscypliny w??czonej do grona d...

17 Sie 2016 Odsłon:335

Karate dyscyplin? olimpijsk?!

Karate dyscyplin? olimpijsk?!

Karate dyscyplin? olimpijsk?! Obraduj?cy w Rio de Janeiro na 129. Sesji Mi?dzynarodowy Komitet Olimpijski (www.olympic.org) przyj?? jednog?o?nie pakiet pi?ciu nowych dyscyplin sportowych, kt?re po raz pierwszy znajd? si? w Programie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. W gronie nowych sport?w olimpijskich znalaz?y si?: Karate reprezentowane przez World Karate Federation (najwi?ks...

05 Sie 2016 Odsłon:244

S??w kilka przed letnim obozem w Mrze?ynie

S??w kilka przed letnim obozem w Mrze?ynie

? Letni ob?z sportowo-wypoczynkowy w?Mrze?ynie 2016 Ob?z sportowo-wypoczynkowy zorganizowany jest w o?rodku wczasowym ?Per?a? w Mrze?ynie (strona www o?rodka). Zbi?rka w poniedzia?ek, 1 sierpnia o godz. 20.30 na parkingu Widok Centrum, ul. Widok 12. Odjazd autokaru o godz. 21.00. Powr?t we wtorek 16 sierpnia w godzinach porannych. ? Ku pami?ci: Rodzice kt?rzy nie dostarczyli jeszc...

10 Cze 2016 Odsłon:351

Mistrzostwa Polski Senior?w w Karate WKF

Mistrzostwa Polski Senior?w w Karate WKF

? Wielkim sukcesem zawodnik?w bielskiego Atemi zako?czy?y si? 36. Mistrzostwa Polski Senior?w w Karate WKF, kt?re odby?y si? we Wroc?awiu 6 marca b.r. Reprezentacja Atemi w sk?adzie: Bartosz M?czka, Maciej Wilczek i Mateusz Tomiczek po raz czwarty z rz?du si?gn??a po tytu? mistrz?w Polski w konkurencji kata dru?ynowe senior?w, pokonuj?c w finale dru?yn? Budokan Wroc?aw. Znakomicie spisali...

07 Mar 2016 Odsłon:587

Zapraszamy na treningi Karate Shotokan WKF!

Zapraszamy na treningi Karate Shotokan WKF!

ZAPRASZAMY NA TRENINGI KARATE SHOTOKAN WKF! ? Dzia?alno?? naszego klubu w Bielsku-Bia?ej rozpocz??a si? w roku 1984, Od 1985 roku nale?ymy do Polskiego Zwi?zku Karate, Jeste?my najd?u?ej dzia?aj?cym stowarzyszeniem w Bielsku-Bia?ej upowszechniaj?c karate SHOTOKAN, Reprezentujemy klasyczne karate SHOTOKAN w wersji sportowej WKF ? maj?cej status dyscypliny olimp...

06 Mar 2016 Odsłon:519

Grand Prix Slovakia

Grand Prix Slovakia

? Kolejny bardzo dobry wynik w Bratys?awie uzyska?a Eliza Gawe? podczas 36. edycji Grand Prix S?owacji w Karate WKF. Zawodniczka naszego klubu zdoby?a br?zowy medal w konkurencji kata indywidualne juniorek, przegrywaj?c jedynie z mistrzyni? Europy z 2015 roku Em? Brazdov? ze S?owacji triumfatork? tej konkurencji. R?wnie? dobry wynik uzyska?a Anna Kowalska, kt?ra po walkach repasa?owych zaj??a 7...

01 Mar 2016 Odsłon:455

Berlin Open 2016

Berlin Open 2016

? W dniu 20 lutego b.r. stolica Niemiec by?a gospodarzem Otwartych Mistrzostw Berlina ? BERLIN OPEN. W zawodach wzi??o udzia? 586 zawodnik?w z 89 klub?w reprezentuj?cych 13 pa?stw. ?W zawodach nie zabrak?o zawodnik?w z bielskiego klubu ATEMI, kt?rzy indywidualnie zdobyli 3 medale. Eliza Gawe? zdoby?a z?oty medal w kata U-21 oraz br?zowy w kategorii juniorek a jej brat Dawid, br?zowy medal w k...

21 Lut 2016 Odsłon:462

Ferie zimowe na sportowo

Ferie zimowe na sportowo

? Pierwszy tydzie? ferii zimowych w naszym klubie by? bardzo aktywny. Wolny czas od zaj?? lekcyjnych by? okazj? do zorganizowania dodatkowych zaj?? przed po?udniem w Fitness Aqua. Zaj?cia prowadzi? trener przygotowania og?lnego, Marcin Mirocha. FOTO

17 Lut 2016 Odsłon:386

Pawe? Po?torzecki wybrany trenerem 2015 roku!

Pawe? Po?torzecki wybrany trenerem 2015 roku!

? Pawe? Po?torzecki wybrany trenerem 2015 roku!!! Jak co roku prezydent Bielska-Bia?ej Jacek Krywult spotka? si? ze sportowcami, szkoleniowcami i dzia?aczami miejskich klub?w sportowych oraz olimpijczykami Podbeskidzia, ?eby zgodnie z tradycj? wr?czy? pami?tkowe Harnasie dla najlepszych. ? W?r?d trener?w wygra? Pawe? Po?torzecki, szkoleniowiec i prezes KSA Atemi! ? Sportowcem Roku 2015 zos...

06 Lut 2016 Odsłon:411

Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan Toru?

Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan Toru?

W sobot? 7 listopada b.r. w Toruniu zosta?y rozegrane Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan ? M?odzik?w 14-15 lat, Junior?w m?odszych 16-17 lat, junior?w 18-20 lat oraz senior?w od 21 lat, wg tradycyjnych przepis?w World Shotokan Karate Association. W zawodach rywalizowa?o ponad 280 zawodniczek i zawodnik?w z 46 klub?w zrzeszonych w Polskim Zwi?zku Karate. Patronat nad zawodami sprawowa? Prezyden...

09 Lis 2015 Odsłon:650

Grand Prix Ostrawy

Grand Prix Ostrawy

W dniach 31 pa?dziernik ? 01 listopad b.r. odby?a si? kolejna edycja Grand Prix Ostrawy w karate WKF. Na starcie stan??o oko?o 250 zawodnik?w reprezentuj?cych 51 klub?w z 9 pa?stw. Bielski klub Atemi reprezentowa?a dziewi?cioosobowa grupa zawodnik?w, kt?ra spisa?a si? znakomicie zdobywaj?c 8 medali ? 2 z?ote, 2 srebrne i 4 br?zowe. Z?otym medalist? w konkurencji kata indywidualne m?odzik?w 12-13...

02 Lis 2015 Odsłon:593

Mistrzostwa Polski Junior?w, Junior?w M?odszych i M?odzie?owc?w Plesze…

Mistrzostwa Polski Junior?w, Junior?w M?odszych i M?odzie?owc?w Pleszew

Bardzo dobry wynik uzyskali nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Junior?w, Junior?w M?odszych i M?odzie?owc?w - 6 medali w tym 3 z najcenniejszego kruszcu... Wymarzony fina? dla ka?dego trenera w kt?rym spotykaj? si? dwie zawodniczki z tego samego klubu.... Fina? kata indywidualne juniorek - Eliza Gawe? i Sonia Walaszczyk - wynik 3:2 dla Elizy. Gratulacje dla Miko?aja Dobrzy?skiego za z...

25 Paź 2015 Odsłon:713

Champion Cup 2015

Champion Cup 2015

? Kolejny bardzo udany start w VII Champion Cup w karate WKF, kt?ry odby? si? w sobot? 17 pa?dziernika zanotowa? bielski klub Atemi. Dziewi?cioro zawodnik?w w konkurencjach indywidualnych kata i kumite zdoby?o 9 medali: 1 z?oty, 2 srebrne i 6 br?zowych. Z?oty medal w konkurencji kata indywidualne m?odzie?owc?w (do 20 lat) wywalczy? Bartosz M?czka, srebrne medale przypad?y dla Daniela Fulary w ...

20 Paź 2015 Odsłon:612

IX Mi?dzynarodowe Grand Prix Bielska-Bia?ej w Karate WKF - Polish Open

IX Mi?dzynarodowe Grand Prix Bielska-Bia?ej w Karate WKF - Polish Open

? W dniach 10-11 pa?dziernika br. w Hali Widowiskowo-Sportowej odby?a si? ju? IX edycja Mi?dzynarodowego Grand Prix Bielska-Bia?ej w Karate WKF w ramach Polish Open ? Z?otej Ligi Karate. Organizatorem zawod?w by? nasz klub przy wsp??udziale Gminy Bielsko-Bia?a oraz Polskiego Zwi?zku Karate. W dwudniowych zawodach na 6 tatami rywalizowa?o ponad 800 zawodnik?w ze 102 klub?w i 21 kraj?...

12 Paź 2015 Odsłon:744

Mistrzostwa ?wiata Karate Shotokan WSKA Bielsko-Bia?a

Mistrzostwa ?wiata Karate Shotokan WSKA Bielsko-Bia?a

3 i 4 pa?dziernika 2015 w Hali Sportowej "Pod D?bowcem" w Bielsku-Bia?ej odby?y si? XIII Mistrzostwa ?wiata w Karate-Do Shotokan pod auspicjami World Shotokan Karate-Do Association. G??wnym organizatorem imprezy by? Klub Sport?w Azjatyckich "Atemi" z Bielska-Bia?ej przy wsparciu Gminy Bielsko-Bia?a oraz Polskiego Zwi?zku Karate. Rywalizacj? na 6 matach obserwowali mi?dzy innymi przedstawiciele w?...

04 Paź 2015 Odsłon:726

Zapraszamy na treningi Karate Shotokan WKF!

Zapraszamy na treningi Karate Shotokan WKF!

ZAPRASZAMY NA TRENINGI KARATE SHOTOKAN WKF! ? Dzia?alno?? naszego klubu w Bielsku-Bia?ej rozpocz??a si? w roku 1984, Od 1985 roku nale?ymy do Polskiego Zwi?zku Karate, Jeste?my najd?u?ej dzia?aj?cym stowarzyszeniem w Bielsku-Bia?ej upowszechniaj?c karate SHOTOKAN, Reprezentujemy klasyczne karate SHOTOKAN w wersji sportowej WKF ? maj?cej status dyscypliny olimp...

19 Sie 2015 Odsłon:1217

Mistrzostwa Europy ESKA w Belgradzie

Mistrzostwa Europy ESKA w Belgradzie

W dniach od 7 do 9 grudnia 2012 roku w Belgradzie, stolicy Serbii, zosta?y rozegrane Mistrzostwa Europy w Karate-Do Shotokan ESKA kadet?w, junior?w i senior?w. Na starcie stan??o 370 zawodnik?w z 22 kraj?w Europy. W sk?adzie reprezentacji Polski znalaz?o si? trzech zawodnik?w bielskiego Klubu Sport?w Azjatyckich Atemi: Dawid Gawe?, Maciej Wilczek i Mateusz Tomiczek. O najwi?kszym pechu mo?e m?w...

11 Gru 2012 Odsłon:526

wi?cej artyku??w w Archiwum
 


Patronat medialny:

Wspieraj? nas:


Jeste?my partnerem programu:
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 


StartO AtemiTreningiMultimediaKalendarzKarateKontaktZawodnicy klubuTrenerzyMówią o nasFunakoshi

www.atemi.bielsko.pl | Copyright 2010 - 2012 | made and modernized by NETKEN S.C.